Om oss

Vernesenteret AS er et Norsk privateid aksjeselskap som ble etablert i 1980, med driftsgrunnlag i helse, miljø og sikkerhet. Gjennom årene i bransjen har vi opparbeidet oss kompetanse og høy kunnskap om produktene, deres bruksområder samt de lover og forskrifter som påvirker personlig verneutstyr. Vi leverer varer og tjenester til statlige og private arbeidsplasser i fylket. I forbindelse med Statoils utbygging av LNG anlegget "Snehvit" har vi fra start levert varer og tjenester til samtlige entrepenører. Vi vil speielt bemerke våre leveranser av skilt og skiltmontering på anlegget, samt produkter for arbeidsvarslign og sperremateriell. Vernesenteret gjorde prøvetaking av forurensning i arbeidsatmosfæren, under arbeidet i Snehvit-tunnelen. I vår organisasjon har vi sterk fokus på logistikk og kundeservice. Dette gjør det mulig å nå vår målsetting om å være den mest profesjonelle innenfor produktområdet arbeidsklær og personlig verneutstyr.